Na terenie naszej Dzielnicy funkcjonuje ośrodek wsparcia – Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego. Pomaga w zaspokajaniu potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Działania placówki ukierunkowane są na przeciwdziałanie izolacji i monotonii życia, aktywizację osób starszych, motywowanie do realizacji własnych zainteresowań i marzeń, a także zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. 
Ośrodek proponuje aktywne spędzanie czasu, uczestnictwo w życiu kulturalnym (m. in. wspólne wyjścia do teatrów, kin, muzeów, cykliczne spotkania tematyczne), wyjazdy na wycieczki, wspólne organizowanie uroczystości świątecznych, zabaw, pikników a także terapię zajęciową i rehabilitację ruchową.


W ramach swojej działalności Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy oferuje:
całodzienne wyżywienie (6 razy w tygodniu);
porady lekarza, psychologa;
usługi krawieckie;
usługi fryzjerskie;
usługi pralnicze;
bibliotekę;
codzienną prasę, oglądanie telewizji.W ramach Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego działają 3 Domy Dziennego Pobytu i Hostel.
Domy Dziennego Pobytu zlokalizowane są:
przy ul. Świętojerskiej 12a
       tel. 22 831-58-80;
przy ul. Górnośląskiej 39
       tel. 22 629-57-36;
przy ul. Twardej 1
       tel. 22 654-56-14.

 
Pobyt w Domu Dziennego Pobytu JEST ODPŁATNY.
Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/1198/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku


Hostel Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego mieści się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12a.

 
Na terenie Dzielnicy działa ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo.
w Warszawie ul. Hoża 27
tel. 22 628-60-43
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 16.30
Kierownik: p. Paweł KosimŚrodowiskowy Dom Samopomocy przyjmuje osoby upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałe na terenie Warszawy. Prowadzi terapię zajęciową w kilku pracowniach (m.in. terapię ruchową, muzykoterapię).
Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.