Urząd m.st. Warszawy
Informacja ogólna tel. (022) 695 67 41
e-mail: urzad@um.warszawa.pl
skargi i wnioski: wnioski@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

Gabinet Prezydenta
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. (022) 595 31 45, (022) 595 31 44
fax (022) 595 31 25, (022) 595 31 15
e-mail: gabinet.prezydenta@warszawa.um.gov.pl
www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/GP/default.htm

Biuro Polityki Społecznej
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
tel. (022) 827 49 03, (022) 595 33 95
fax (022) 595 32 00
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl
www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna

Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
tel. (022) 595 32 21
fax (022) 827 39 23
www.zdrowa.warszawa.pl

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. (022) 656 78 30, 022 656 66 29
e-mail: radwar@warszawa.um.gov.pl
www.bip.warszawa.pl/informacja.asp?mn_id=280

Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
tel. (022) 595 32 73, (022) 595-32-95, (022) 595-32-38, (022) 595-32-58, (022) 595-33-15, (022) 595-32-35
tel./fax (022) 59 33 11
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl


Urząd m. st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
centrala tel. (022) 699 80 00
informacja tel. (022) 699 82 09
e-mail:  poczta@srodmiescie.warszawa.pl
www.srodmiescie.warszawa.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. (022) 699 84 63
fax (022) 699 81 64
www.wom.warszawa.pl

Centrum Wolontariatu w Warszawie
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
tel. (022) 635 27 73 w. 27
e-mail: administrator@wolontariat.org.pl
www.wolontariat.org.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. (022) 695 65 88
fax (022) 620 37 04
www.mazowieckie.pl

Punkt informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. (022) 695 69 95
czynny w poniedziałki 9.00-17.00 i od wtorku do piątku 8.00 -16.00

Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
tel. (022) 851-12-10 wew. 111, 840 05 16 wew. 108
fax (022) 851-12-10 wew. 111, 840 05 16 wew. 108

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

ul. gen. Andersa 1
00-147 Warszawa
tel. (022) 831 44 40
fax. (022) 654 13 48
e-mail: sekretariat@scon.waw.pl
www.scon.waw.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
centrala tel. (022) 661 10 00
www.mpips.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
Poradnia telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00-22:00
tel. (022) 668 70 00
Telefoniczne dyżury prawne w poniedziałki i piątki w godz.: 18:00-22:00
tel. (022) 668 70 00
Porady prawne przez e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www.niebieskalinia.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. (022) 50 55 500
www.pfron.org.pl

Policja
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21
00-540 Warszawa
Oficer Dyżurny
tel. (022) 621 89 09, (022) 603 70 55, (022) 603 70 56
www.srodmiescie.policja.waw.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Biuro Rady Naczelnej w Warszawie

ul. Wiejska 18/20
00-490 Warszawa
tel. (022) 621 58 77, (022) 629 37 43, (022) 629 63 26
fax (022) 629 53 69
e-mail: radanaczelna@pkps.org.pl
www.pkps.org.pl

Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK
ul. Mokotowska 14
00-950 Warszawa,
tel. (022) 628 25 68
e-mail: warszawa@pck.org.pl  
www.pck.org.pl/warszawa

Portal dla osób niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl

Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl

Portal Ośrodków Pomocy Społecznej
www.ops.pl

Serwis informacyjny domów pomocy społecznej
www.dps.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA

ul. Żurawia 16/20
00-515 Warszawa
czynne od poniedziałku do piątku 9:00 – 15:00
tel. (022) 499 37 33
e-mail: info@niebieskalinia.org
www.niebieskalinia.org

Straż Miejska
I Oddział Terenowy Warszawa – Śródmieście

Al. Solidarności 78a
00-145 Warszawa
tel. (022) 831 80 59
www.strazmiejska.waw.pl

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa
centrala tel. (022) 836 41 43
sekretariat tel. (022) 837 70 60
fax (022) 837 33 40
e-mail: wawa1@praca.gov.pl
www.up.warszawa.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
tel. (022) 646 53 13, (022) 646 53 15, (022) 646 52 54,
fax (022) 646 53 13, (022) 646 53 15, (022) 646 52 54,
e-mail: sekretariat@wcpr.pl
www.wcpr.pl


Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw

ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
tel. (022) 595-32-73; (022) 595-32-95; (022) 595-32-38; (022) 595-32-58; (022) 595-33-15; (022) 595-32-35
tel./fax (022) 595 33 11
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

I ODDZIAŁ ZUS W WARSZAWIE
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
tel. (022) 538 21 11, (022) 538 21 12, (022) 831-91-94, (022) 831-91-95
fax (022) 827-25-55
www.zus.pl